• Câu hỏi:

  Cho vectơ \(\overrightarrow a \) \(\left| {\overrightarrow a } \right| = 2\). Tìm số thực x sao cho vectơ \(x\overrightarrow a \) có độ dài bằng 1 và cùng hướng với \(\overrightarrow a \)

  • A. x = 1
  • B.  x = 2 
  • C. x=1/2 
  • D. x=-1/2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có 1=|xa|=|x||a|=2|x|=>|x|=1/2.

  Do xa cùng hướng với a nên x > 0, do đó x=1/2. Chọn C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC