AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7, sau đó thêm tiếp khoảng 1ml nước và lắc đều để K2Cr2O7 tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là:

  • A. màu vàng chanh và màu da cam
  • B. màu vàng chanh và màu nâu đỏ
  • C. màu nâu đỏ và màu vàng chanh
  • D. màu da cam và màu vàng chanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dựa vào phản ứng: Cr2O72- + OH- → CrO42- + H2O
                               Da cam                 vàng chanh
  Vậy màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là: màu da cam và màu vàng chanh

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>