AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD có AC = AD và BC = BD. Gọi I là trung điểm của CD. Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. Góc giữa hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) là góc AIB
  • B. \((BCD)\bot (AIB)\)
  • C. Góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (ABD) là góc CBD
  • D. \((ACD)\bot (AIB)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>