YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD có AC = a, BD = 3a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết AC vuông góc với BD. Tính MN

  • A. \(MN = \frac{{a\sqrt {10} }}{2}\)
  • B. \(MN = \frac{{a\sqrt {6} }}{3}\)
  • C. \(MN = \frac{{3a\sqrt {2} }}{2}\)
  • D. \(MN = \frac{{2a\sqrt {3} }}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA