AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD cạnh a. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Qua G dựng một mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (BCD). Tìm diện tích thiết diện của (P) và tứ diện ABCD.

  • A. \(\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}\)
  • B. \(\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{9}\)
  • C. \(\frac{{{a^2}\sqrt 2 }}{16}\)
  • D. \(\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{18}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>