AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tập hợp \(M = \left\{ {a;b;c;d;e} \right\}\) Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau.

  • A. . M có 5 tập hợp con.
  • B. . M có 25 tập hợp con.
  • C. . M có 32 tập hợp con.
  • D. . M có 120 tập hợp con.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  số tập hợp con bằng \(2^n\) (với n là số phần tử)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA