AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tập hợp A gồm n phần tử và k là một số tự nhiên thỏa mãn \(1 \le k \le n\). Mỗi cách lấy ra k phần tử

  • A. Phân biệt của tập hợp A được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho
  • B. Đôi một khác nhau của tập A được họi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho
  • C. Có phân biệt thứ tự của tập A được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho
  • D. Không phân biệt thứ tự của tập A được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>