YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tập A gồm m phần tử, tập B gồm n phần tử và tập C có p phần tử. Gọi \(D = \left\{ {\left( {x,y,z} \right)|\;x \in A,y \in B,x \in C} \right\}\) (mỗi phần tử của tập hợp D là một bộ gồm 3 phần tử (x,y,z) sao cho x,y,z thứ tự lấy trong tập A,B,C). Khi đó số phần tử của tập hợp D là bao nhiêu?

  • A. m
  • B. m+n+p
  • C. mn+np+pn
  • D. m.n.p

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 42404

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA