AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB=5, BC=10. Giá trị của sinB và cosB lần lượt là

   

  • A. \(sinB=\frac{1}{2};cosB=\frac{\sqrt{3}}{2}\)
  • B. \(sinB=\frac{\sqrt{3}}{2}; cosB=\frac{1}{2}\)
  • C. \(sinB=\frac{1}{\sqrt{2}};cosB=\frac{\sqrt{3}}{2}\)
  • D. \(sinB=\frac{\sqrt{3}}{2};cosB=\frac{1}{\sqrt{2}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(cosB=\frac{AB}{BC}=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}\Rightarrow sinB=\sqrt{1-cos^2B}=\frac{\sqrt{3}}{2}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>