AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC, trên mỗi canh AB, BC, CA lần lượt lấy m,n,p điểm (không trùng với đỉnh của tam giác). Khi đó, số tam giác d=có đỉnh trong số các đỉnh đã cho là bao nhiêu?

  • A. m.n.p
  • B. \(C_m^2 + C_n^2 + C_P^2\)
  • C. \(C_m^2.C_n^2.C_p^2\)
  • D. \(C_{m + n + p}^2 - (C_m^2 + C_n^2 + C_p^2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA