YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có các cạnh tương ứng a,b,c. Biết A =90° và a,\(\sqrt {\frac{2}{3}} b\), c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tìm số đo góc B.

  • A.  30°
  • B. 45°
  • C. 15° 
  • D. 60°

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo tính chất cấp số nhân, ta có \(ac = \frac{2}{3}{b^2}\)

  Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có: b = a.sinB, c = a.cosB. Do đó 

  \(\begin{array}{l}
  ac = \frac{2}{3}{b^2} \Leftrightarrow 3{a^2}.\cos B = 2{a^2}.{\sin ^2}B\\
   \Leftrightarrow 2{\cos ^2}B + 3\cos B - 2 = 0 \Leftrightarrow \cos B = \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat B = {60^ \circ },\widehat C = {30^ \circ }
  \end{array}\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 47100

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA