YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có AB = 2, AC = 5, góc A = 45o. Độ dài cạnh BC là

  • A. \(\sqrt {29 + 10\sqrt 2 } \)
  • B. \(\sqrt {29 - 10\sqrt 2 } \)
  • C. \(\sqrt {29} \)
  • D. \(\sqrt {29 + 20\sqrt 2 } \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  BC2=22+52-2.2.5.cos⁡45o=29-10√2

  \( \Rightarrow BC = \sqrt {29 - 10\sqrt 2 } \)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA