• Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có AB = 2, AC = 5, góc A = 45o. Độ dài cạnh BC là

  • A. \(\sqrt {29 + 10\sqrt 2 } \)
  • B. \(\sqrt {29 - 10\sqrt 2 } \)
  • C. \(\sqrt {29} \)
  • D. \(\sqrt {29 + 20\sqrt 2 } \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  BC2=22+52-2.2.5.cos⁡45o=29-10√2

  \( \Rightarrow BC = \sqrt {29 - 10\sqrt 2 } \)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC