AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hóa

  Fe(NO3)3 \(\xrightarrow{t^0}\) X \(\xrightarrow{+CO \ du}\) Y \(\xrightarrow{+FeCl_3}\) Z  \(\xrightarrow{+T}\) Fe(NO3)3

  Các chất X và T lần lượt là:

  • A. FeO và NaNO3.
  • B. Fe2O3 và Cu(NO3)2.
  • C. FeO và AgNO3.
  • D. Fe2O3 và AgNO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phản ứng 1 nhiệt  phân ⇒ X là Fe2O3.
  Phản ứng 2 tạo Fe.
  Phản ứng 3 tạo FeCl2.
  Phản ứng 4 phải là AgNO3 mới có thể tạo sắt III.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>