ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng hóa học : 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3. Trong phản ứng trên xảy ra:

  • A. Sự oxi hóa Cr và sự oxi hóa O2
  • B. Sự khử Cr và sự oxi hóa O2
  • C. Sự khử Cr và Sự khử O2
  • D. Sự oxi hóa Cr và sự khử O2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 2540

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1