ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng hóa học : 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3. Trong phản ứng trên xảy ra:

  • A. Sự oxi hóa Cr và sự oxi hóa O2
  • B. Sự khử Cr và sự oxi hóa O2
  • C. Sự khử Cr và Sự khử O2
  • D. Sự oxi hóa Cr và sự khử O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE