AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho parabol \(y = a{x^2} + bx + c\) có đồ thị như hình bên. Phương trình của parabol này là:  

   

  • A. \(y = 2{x^3} - 4x - 1\)      
  • B. \(y = 2{x^2} + 3x - 1\)
  • C. \(y = 2{x^2} + 8x - 1\)
  • D. \(y = 2{x^2} - x - 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đồ thị có đỉnh \(\left( {1; - 3} \right)\), hệ số đầu tiên bằng 2, cắt trục tung tại điểm.

  Có tung độ bằng \( - 1\) nên \(f\left( x \right) = 2{x^2} + bx - 1 \Rightarrow b =  - 4\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>