ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho một số nhận xét sau đây về các phân tử ADN ở trong nhân của một tế bào sinh dưỡng ở sinh vật nhân thực:

  (1) Các phân tử nhân đôi độc lập và diễn ra ở các pha khác nhau của chu kỳ tế bào.

  (2) Thường mang các gen phân mảnh và tồn tại theo cặp alen.

  (3) Có độ dài và số lượng các loại nuclêôtit bằng nhau.

  (4) Có cấu trúc mạch kép, thẳng.

  (5) Có số lượng, hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

  (6) Trên mỗi phân tử ADN chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi.

  Số phát biểu đúng là:

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (1) sai, các phân tử nhân đôi độc lập nhưng đều diễn ra tại pha S của chu kỳ tế bào.

  (2) đúng, ADN của sinh vật nhân thực của thường mang các gen phân mảnh và tồn tại theo cặp alen.

  (3) sai, các phân tử ADN thuộc các cặp NST khác nhau có thể khác nhau về độ dài và số lượng các loại nuclêôtit

  (4) đúng, các phân tử ADN đều có cấu trúc mạch kép, thẳng.

  (5) đúng, các phân tử ADN trong nhân có số lượng, hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài (tương ứng với số lượng NST trong bộ lưỡng bội 2n)

  (6) sai, trên mỗi phân tử ADN trong nhân thường chứ nhiều điểm khởi đầu nhân đôi.

  Các phát biểu đúng là (2), (4), (5)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON