AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một điện tích điểm –Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều 

  • A.  hướng về phía nó.            
  • B. hướng ra xa nó.
  • C. phụ thuộc độ lớn của nó.                       
  • D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Điện trường tại một điểm có điện tích -Q sẽ có chiều hướng về phía điện tích.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>