YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho mặt cầu có diện tích bằng \(\frac{{8\pi {a^2}}}{3}.\) Tìm bán kính R của mặt cầu.

  • A. \(R = \frac{{a\sqrt 6 }}{3}\) 
  • B. \(R = \frac{{a\sqrt 3 }}{3}\) 
  • C. \(R = \frac{{a\sqrt 6 }}{2}\) 
  • D. \(R = \frac{{a\sqrt 2 }}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bán kính mặt cầu cần tính là 

  \(S = 4\pi {R^2} = \frac{{8\pi {a^2}}}{3} \Leftrightarrow {R^2} = \frac{{2{a^2}}}{3} \)

  \(\Rightarrow R = \frac{{a\sqrt 6 }}{3}.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA