• Câu hỏi:

  Cho \(\log 2 = a;log3 = b.\) Tính \({\log_6}90\) theo a, b.

  • A. \(lo{g_6}90 = \frac{{2b - 1}}{{a + b}}\)
  • B. \(lo{g_6}90 = \frac{{b+1}}{{a + b}}\)
  • C. \(lo{g_6}90 = \frac{{2b +1}}{{a + b}}\)
  • D. \(lo{g_6}90 = \frac{{2b + 1}}{{a +2 b}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({\log _6}90 = \frac{{\log 90}}{{\log 6}} = \frac{{\log 9 + \log 10}}{{\log 2 + \log 3}} = \frac{{2b + 1}}{{a + b}}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC