AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên tạo với mặt phẳng bằng 450. Hình chiếu của a trên mặt phẳng (A’B’C’) trùng với trung điểm của A’B’. Tính thể tích V của khối lăng trụ theo a.

  • A.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{2}\)
  • B.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{8}\)
  • C.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{16}\)
  • D.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{24}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi H là trung điểm của A’B, theo đề ta suy ra: 

  \(AH \bot \left( {A'B'C'} \right)\)

  \(\Rightarrow \widehat {AA'H} = {45^0}\) khi đó: 

  \(AH = A'H.\tan {45^0} = \frac{a}{2}.\)

  Vậy: \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{8}\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA