AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; 4018Ar, 63Li lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 63Li thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 4018Ar: 

  • A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.
  • B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.
  • C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.   
  • D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA