AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có thể tích V. Tính thể tích \(V_1\) của khối tứ diện A’B’C'C.

  • A.  \(V_{1} =\frac{V}{4}\)
  • B.  \(V_{1} =\frac{V}{3}\) 
  • C.  \(V_{1} =\frac{V}{2}\) 
  • D.  \(V_{1} =\frac{2}{3}V\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có  \({V_{ABC.A'B'C'}} = d(C,(A'B'C').{S_{A'B'C'}}\)

  Mặt khác:

  \({V_{A'B'C'B}} = \frac{1}{3}d\left( {C,(A'B'C'} \right)).{S_{A'B'C'}}\)

  \(= \frac{1}{3}.{V_{ABC.A'B'C'}} = \frac{1}{3}V.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>