AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a, góc \(\widehat{A}\)  bằng 600 và cạnh bên AA’ = 2a. Tính thể tích V của khối hộp ABCD.A’B’C’D’.

  • A. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{6}\)
  • B. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{2}\)
  • C. \(V = {a^3}\sqrt 3\)
  • D. \(V = 2{a^3}\sqrt 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét tam giác ABD có \(\widehat {BAD} = {60^0}\)

  Nên BAD là tam giác đều cạnh a 

  \(\Rightarrow {S_{BAD}} = \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}\).
  Ta có:

  \({S_{ABCD}} = 2{S_{ABD}} = 2.\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}= \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{2}\).

  Vậy 

  \({V_{ABCD.A'B'C'D'}} = AA'.{S_{ABCD}} = {a^3}\sqrt 3\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA