AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là một hình vuông. Biết tổng diện tích tất cả các mặt của khối hộp bằng 32. Tính thể tích lớn nhất V.max của khối hộp đã cho.

  • A. \({V_{\max }} = \frac{{56\sqrt 3 }}{9}.\)
  • B. \({V_{\max }} = \frac{{80\sqrt 3 }}{9}.\)
  • C. \({V_{\max }} = \frac{{70\sqrt 3 }}{9}.\)
  • D. \({V_{\max }} = \frac{{64\sqrt 3 }}{9}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>