AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCDE, phát biểu nào sau đây là đúng.

  • A. Điểm B thuộc mặt phẳng (SED)
  • B.  Điểm E thuộc mặt phẳng (SAB)
  • C. Điểm D thuộc mặt phẳng (SBC)
  • D. Điểm D thuộc mặt phẳng (SAB)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>