AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCDE, phát biều nào sau đây là đúng?

  • A. SE và AB cắt nhau
  • B. Đường thẳng SB nằm trong mặt phẳng SED
  • C.  (SAE) và (SBC) có một điểm chung duy nhất
  • D. SD và BC chéo nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA