AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành với AD=4a. Các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng \(a\sqrt6\). Tính thể tích lớn nhất V.max của khối chóp đã cho. 

  • A. \({V_{\max }} = \frac{{8{a^3}}}{3}.\)
  • B. \({V_{\max }} = \frac{{4\sqrt6{a^3}}}{3}.\)
  • C. \({V_{\max }} = 8a^3\)
  • D. \({V_{\max }} = 4\sqrt6a^3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>