AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA=a và vuông góc với mặt đáy (ABCD) Trên SB,SD lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho \(\frac{{SM}}{{SB}} = m > 0,\frac{{SN}}{{SD}} = n > 0.\) Tính thể tích lớn nhất V.max của khối chóp S.AMN biết \(2{m^2} + 3{n^2} = 1.\)

  • A. \({V_{\max }} = \frac{{{a^3}}}{6}.\)
  • B. \({V_{\max }} = \frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{{72}}.\)
  • C. \({V_{\max }} = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{24}}.\)
  • D. \({V_{\max }} = \frac{{{a^3}}}{{48}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>