AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD, các điểm A’, B’, C’ lần lượt thuộc các cạnh SA, SB, SC. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tam giác A’B’C’
  • B. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A’B’C’D’ với D’ là giao điểm của B’I với SD, trong đó I là giao điểm của A’C’ với SO, O là giao điểm của AC và BD
  • C.  Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác SA’B’C’
  • D. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A’B’C’D

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>