AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân có cạnh huyền là 4a và thể tích bằng \(a^3\). Tính chiều cao h của khối chóp S.ABC.

  • A.  \(h = \frac{a}{2}\)
  • B.  \(h = a\) 
  • C.  \(h = \frac{3a}{4}\) 
  • D.  \(h = 3a\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi x là độ dài cạnh góc vuông của tam giác ABC ta có:

   \(\sqrt {{x^2} + {x^2}} = 4a \Rightarrow x = 2\sqrt 2 a\)

  \(\Rightarrow {S_{ABC}} = 4{a^2}\)

  Ta có: \(V = \frac{1}{3}S.h = {a^3} \Rightarrow h = \frac{{3a}}{4}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>