AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y=x3-3x2-6x+8 (C). Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số (C) là:

  • A. y = 6x - 6
  • B. y = -6x - 6
  • C. y = 6x + 6 
  • D. y = -6x + 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có y’=3x2-6x-6 ; y”=6x - 6

  \(\begin{array}{l}
  y = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1 + \sqrt 3 \\
  x = 1 - \sqrt 3 
  \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  y =  - 6\sqrt 3 \\
  y = 6\sqrt 3 
  \end{array} \right.\\
  y''\left( {1 + \sqrt 3 } \right) > 0\\
  y''\left( {1 - \sqrt 3 } \right) < 0
  \end{array}\)

  Do đó đồ thị hàm số có điểm cực trị là A(1 + √3; -6√3) và B(1 - √3; 6√3) .

  Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là:

  \(\frac{{x - 1 - \sqrt 3 }}{{1 - \sqrt 3  - 1 - \sqrt 3 }} = \frac{{y + 6\sqrt 3 }}{{6\sqrt 3  - \left( { - 6\sqrt 3 } \right)}} \Leftrightarrow y =  - 6x + 6\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>