ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=(x)\) xác định, liên tục trên đoạn \(\left [ -2;2 \right ]\) và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại điểm nào dưới đây?

  • A. x=-2
  • B. x=-1
  • C. x=1
  • D. x=2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số f(x) đạt cực tiểu tại điểm x = 1.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1307

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1