• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 2x - 1\). Xét các mệnh đề : 
  I. Đồ thị có một điểm uốn
  II. Hàm sô không có cực đại và cực tiểu
  III. Điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị
  Mệnh đề nào đúng ?

  • A. Chỉ I và II
  • B. Chỉ II và III
  • C. Chỉ I và III
  • D. Cả ba đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC