ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 2x - 1\). Xét các mệnh đề : 
  I. Đồ thị có một điểm uốn
  II. Hàm sô không có cực đại và cực tiểu
  III. Điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị
  Mệnh đề nào đúng ?

  • A. Chỉ I và II
  • B. Chỉ II và III
  • C. Chỉ I và III
  • D. Cả ba đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 42357

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1