ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{{x^2} + 2x + 3}}{{\sqrt {{x^4} - 3{x^2} + 2} }}.\)  Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số \(y = \frac{{{x^2} + 2x + 3}}{{\sqrt {{x^4} - 3{x^2} + 2} }}\) có tập xác định: 

  \(D = \left( { - \infty ; - \sqrt 2 } \right) \cup \left( { - 1;1} \right) \)

  \(\cup \left( {\sqrt 2 ; + \infty } \right)\)

  Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = 1,\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } y = - 1\) suy ra \(y=-1,y=1\) là các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

  \(\begin{array}{l}
  \mathop {\lim }\limits_{x \to  - {{\sqrt 2 }^ - }} y =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ + }} y =  + \infty ,\\
  \mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} y =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\sqrt 2 }^ + }} y =  + \infty 
  \end{array}\), suy ra đồ thị hàm số bốn đường tiệm cận đứng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT