ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số  \(y = \frac{1}{3}{x^3} - 2{x^2} + 3x + 1(C)\)

  Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y = 3x -1

  • A. y = 3x + 1
  • B. y = 3x - 29/3 
  • C. y=3x + 20
  • D. Cả A và B đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có y' = x2 - 4x + 3. Tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với đường thẳng y = 3x - 1 nên hệ số góc của tiếp tuyến là k = 3.

  Xét \(y' = 3 \Leftrightarrow {x^2} - 4x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0 \Rightarrow y = 1\\
  x = 4 \Rightarrow y = \frac{7}{3}
  \end{array} \right.\)

  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại A(0;1) có hệ số góc k = 3 là y = 3x + 1

  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại B(4; 7/3) có hệ số góc k = 3 là y = 3x - 29/3 .

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45164

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1