AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = f(x)\) có tập xác định là \(\left[ { - 3;3} \right]\) và đồ thị của nó được biểu diễn bởi hình bên. Khẳng định  nào sau đây là khẳng định đúng?  

  • A. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - 3; - 1} \right)\) và \(\left( {1;3} \right)\)
  • B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - 3;1} \right)\) và \(\left( {1;4} \right)\)
  • C. Đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt  
  • D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 2;1} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa trên đồ thị, ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - 3; - 1} \right)\) và \(\left( {1;3} \right)\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>