ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f(x)\) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây SAI?

  • A. Hàm số \(y=f(x)\) có hai điểm cực trị.
  • B. Nếu \(\left| m \right| > 2\) thì phương trình \(f(x)=m\) có nghiệm duy nhất.
  • C. Hàm số \(y=f(x)\) có cực tiểu bằng - 1.
  • D. Giá trị lớn nhất của hàm số \(y=f(x)\) trên đoạn [- 2;2] bằng 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án A: đúng.

  Đáp án B: Với m > 2 hoặc m < - 2 thì đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số tại một điểm duy nhất nên B

  đúng.

  Đáp án C: Hàm số đạt cực tiểu tại x = - 1 chứ không phải đạt cực tiểu bằng - 1 nên C sai.

  Đáp án D: Giá trị lớn nhất của hàm số trên [-2;2] đạt được bằng 2 tại x = - 2 nên D đúng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67000

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF