AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \left\{ \begin{array}{l}\frac{{2x - 3}}{{x - 1}} & \,\,\,\,khi\,\,\,\,x \ge 2\\{x^3} - 3x & \,\,\,\,khi\,\,\,\,x < 2\end{array} \right.\). Khẳng định  nào sau đây là khẳng định sai?  

  • A. Tập xác định của hàm số là \(\mathbb{R}\)   
  • B. Tập xác định của hàm số là \(\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}\)
  • C. Giá trị của hàm số tại \(x = 2\) bằng 1 
  • D. Giá trị của hàm số tại \(x = 1\) bằng \( - 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tập xác định hàm số là R và \(f\left( 2 \right) = 1;f\left( 1 \right) =  - 2\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>