ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hai số phức z= - 3 + 4i, z2 = 4 - 3i . Môđun của số phức z = z1 + z2 + z1. z2 là

  • A. 27
  • B. \(\sqrt {27} \)
  • C. \(\sqrt {677} \)
  • D. 677

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có 

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {{z_1} + {z_2} = 1 + i}\\
  {{z_1}.{z_2} = 25i}
  \end{array}} \right.}\\
  \begin{array}{l}
   \Rightarrow z = {z_1} + {z_2} + {z_1}.{z_2}\\
   = 1 + i + 25i = 1 + 26i
  \end{array}\\
  { \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{1^2} + {{26}^2}}  = \sqrt {677} }
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47178

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON