AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) có giao tuyến b và đường thẳng a//b. khẳng định nào dưới đây là sai?

  • A. Ta có a//(Q) và a//(P)
  • B. Nếu a ⊂ (Q) thì a//(P)
  • C. Nếu a ⊂ (P) thì a//(Q)
  • D. Có thể xảy ra trường hợp a//(Q) đồng thời a//(P)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>