AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng song song d1 và d2. Số mặt phẳng chứa d1 và song song với dlà:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. Vô số 
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>