• Câu hỏi:

  Cho hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O là trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó. Lấy điểm E, F lần lượt là điểm thuộc đoạn AD và BC sao cho AE = BF. Cho OE = 2cm, tính EF

  • A. 4cm
  • B. 2cm
  • C. 3cm
  • D. 3,5cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC