AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai điện trở R1 và R2, biết R= 3R1 và R1 = 15Ω. Khi mắc hai điện trở này nối tiếp vào hai điểm có hiệu điện thế 120V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là: 

  • A. 2A
  • B. 2,5A
  • C. 4A
  • D. 0,4A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có R2 = 3R1 = 45Ω.

  Điện trở mạch là R = R1 + R2 = 15 + 45 = 60Ω.

  Cường độ dòng điện I = U/R = 120/60 = 2A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>