ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho đoạn thẳng AB có trung điểm M. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   

  • A. \(\vec{AM}=\vec{BM}\)
  • B. \(\vec{AB}=2\vec{BM}\)
  • C. \(\vec{AB}=2\vec{AM}\)
  • D. Mọi điểm C thuộc đường thẳng đi qua M và vuông góc với AB ta luôn có: \(\vec{AC}=\vec{BC}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE