• Câu hỏi:

  Cho điểm I(2;1) điểm M(-1;0) phép đồng dạng hợp thành bởi phép vị tự tâm I tỉ số k = -2 và phép đối xứng trục Ox biến M thành M’’ có tọa độ.

  • A. (8;-3)
  • B. (-8;3)
  • C. (-8;-3)
  • D. (3;8)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  V(I; -2)(M(-1;0)) = M'(8;3); ĐOx(M') = M"(8; -3)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC