ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là:

  • A. (c), (b), (a).      
  • B. (a), (b), (c).      
  • C. (c), (a), (b).      
  • D. (b), (a), (c).      
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét 3 chất thấy NH3 sẽ nằm ở giữa ⇒ Loại A, B

  Còn b, và c, thì thấy một chất gắn với gốc hidrocacbon no (đẩy electron) làm tăng tính bazơ. Nên lực bazơ của CH3 NH2 sẽ mạnh hơn C6H5NH2 (Gốc -C6H5 vòng hút electron nên lực bazơ yếu hơn)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42248

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1