• Câu hỏi:

  Cho chuỗi thức ăn sau đây: Lúa → Chuột đồng → Rắn hổ mang → Diều hâu

  Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây:

  • A. Chuột đồng thuộc bậc dinh dưỡng số 1
  • B. Năng lượng tích lũy trong quần thể diều hâu là cao nhất
  • C. Việc tiêu diệt bớt diều hâu sẽ làm giảm số lượng chuột đồng
  • D. Rắn hổ mang là sinh vật tiêu thụ cấp 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC