AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các yếu tố sau:

  a. nồng độ chất.   b. áp suất   c. xúc tác  d. nhiệt độ   e. diện tích tiếp xúc

   Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng nói chung là:

  • A. a, b, c, d
  • B. b, c, d, e.
  • C. a, c, e.
  • D. a, b, c, d, e.     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA