YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các trường hợp sau:

  (1) Diễn truyền theo lối “nhảy cóc” từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác

  (2) Sự thay đổi tính chất màng chỉ xảy ra tại các eo

  (3) Dẫn truyền nhanh và tốn ít năng lượng

  (4) Nếu kích thích tại điểm giữa sợi trục thì lan truyền chỉ theo một hướng

  Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin có những đặc điểm nào?

  • A. (1) và (4)
  • B. (2), (3) và (4)
  • C. (2) và (4) 
  • D. (1), (2) và (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA