AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thông tin sau:

  (1). Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit.

  (2). Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.

  (3). Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có 1 phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các đột biến đếu được biểu hiện ngay ở kiểu hình.

  (4). Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng.

  Những thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đổi tần số alen trong quần thể vi kuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật lưỡng bội là

  • A. (2), (4)
  • B. (3), (4)
  • C. (2), (3)
  • D. (1), (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA